登录
首页  > เกี่ยวกับบริษัท
关于我们ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท ไทย-เจียงซู เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เซ็นเตอร์ ฟอร์ บิสสิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คือ บริษัท เจียงซู โบฮัน อินดัสทรี เทรด จำกัด (JIANGSU BOHAN INDUSTRY TRADE CO.,LTD.)  เป็นบริษัทสัญชาติจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย (BOI) และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน(CCPIT) และได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2016 ในนามบริษัท “บริษัท ไทย-เจียงซู เซ้าท์อีสท์ เอเชีย เซ็นเตอร์ ฟอร์ บิสสิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นสะพานในการเชื่อมโยงและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมไปถึงบริการความร่วมมือแบบเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าพหุภาคี ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่จะส่งผลในเชิงบวก
 
        ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งประเทศอาเซียน อีกทั้งเป็นสมาชิกเอเปค อาเซม และองค์การค้าโลก ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการการเจริญเติบโตที่ใหญ่ที่สุดทางด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากสำหรับภาคธุรกิจ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญมากในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนและกระตือรือร้นแสวงหาการพัฒนาและความร่วมมือที่ครอบคลุมของธุรกิจภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยเองเป็นประธานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย (BOI) ให้สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนนโยบายทางภาษีสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ
 
         ในปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลอยู่หลายครั้ง แต่ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไทยที่เป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ที่สามารถทำให้คนไทย สังคมไทยเกิดสามัคคีและความสงบสุขเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ คนไทยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนับถือศาสนาพุทธ ทำให้คนไทยมีนิสัยรักสงบและมีความเมตตา มีความโอบอ้อมอารีต่อวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามา ไม่มีการแบ่งแยกหรือความรุ้สึกชาตินิยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
         ประเทศจีนและประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้วกว่า 40 ปี ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังคงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน